Tôi được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Silicon Straits không giới hạn số ngày nghỉ phép, tuy nhiên bạn cần sắp xếp công việc và thông báo trước cho chúng tôi theo thời gian quy định sau:

  • Nghỉ 1-2 ngày: Báo trước 1 ngày.
  • Nghỉ 3-7 ngày: Báo trước 2 tuần.
  • Nghỉ trên 1 tuần: Báo trước 2 tháng.


Posted by

on October 28, 2016

in

Comments

Follow us for more later

or subscribe with