Tôi cần làm gì để ứng tuyển vào Silicon Straits?

Bạn có thể ứng tuyển vào Silicon Straits bằng cách gửi CV và thông tin của mình đến email [email protected], ghi rõ vị trí muốn ứng tuyển ở tiêu đề email.

Ngoài ra, nếu là lập trình viên, bạn có thể ứng tuyển bằng cách vượt qua thử thách của chúng tôi tại hiring.siliconstraits.vn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài kiểm tra trên tại đây.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.