Thời gian thử việc tại Silicon Straits kéo dài trong bao lâu?

Thời gian thử việc kéo dài trong khoảng từ 2-3 tháng, tuỳ thuộc vào vị trí bạn ứng tuyển.Posted by

on October 28, 2016

in

Comments

Follow us for more later

or subscribe with