Thời gian làm việc của Silicon Straits như thế nào?

Tuy thời gian làm việc chính thức là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối nhưng bạn có thể chủ động sắp xếp lịch làm việc linh hoạt, thuận tiện nhất cho mình và cả nhóm. Chúng tôi cũng có phòng riêng cho nhân viên nghỉ trưa hoặc ở lại nếu muốn.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.