Silicon Straits khuyến khích và động viên nhân viên như thế nào?

Hàng tháng, Silicon Straits đều trao giải Pirates Of The Month tại buổi Town hall nhằm ghi nhận thành tựu nổi bật của từng cá nhân đối với Squad của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có hai giải thưởng đặc biệt:

Squad Lead Of The Month để tôn vinh Squad Lead có thành tích tốt trong việc quản lý và hỗ trợ các thành viên trong Squad.

Student Of The Month nhằm khuyến khích học sinh có sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tiếng Anh.

Chúng tôi muốn ghi nhận những đóng góp và sự ưu tú của các thành viên, đồng thời cổ vũ họ luôn phấn đấu mỗi ngày, như một trong những giá trị cốt lõi của Silicon Straits: “Cố gắng trở nên tốt hơn bản thân bạn ngày hôm qua.” (Become better than yourselves yesterday.).

Những bạn nhận được giải thưởng trên đều được nhận giấy khen từ Team Captains và áo thun độc quyền do SpaceWalker Squad thiết kế.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.