Quy trình tuyển dụng của Silicon Straits như thế nào?

Hiring Process- VNese version

 

1. Ứng tuyển: Chọn vị trí bạn muốn ứng tuyển, gửi CV và thông tin của bạn tới địa chỉ [email protected].

2. Phỏng vấn chuyên môn và mức độ phù hợp với văn hoá doanh nghiệp của Silicon Straits: Tham gia buổi phỏng vấn với đội ngũ chuyên môn và ban điều hành của Silicon Straits để chúng tôi hiểu hơn về năng lực và tính cách riêng của bạn.

3. Thử việc: Nhận lời mời làm việc và tham gia thử việc tại Silicon Straits. Chúc mừng bạn đã trở thành một cướp biển!

4. Nhân viên chính thức: Trở thành nhân viên chính thức sau khi vượt qua giai đoạn thử việc.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.