Ngoài những câu hỏi trên, nếu có thắc mắc khác tôi có thể hỏi ở đâu?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Nhân sự thông qua địa chỉ email [email protected] để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tuyển dụng và đào tạo của Silicon Straits.Posted by

on October 28, 2016

in

Comments

Follow us for more later

or subscribe with