Mức lương của tôi được tính như thế nào?

Silicon Straits có chính sách lương mở dựa trên hệ thống Growth Framework, bao gồm Trình độ chuyên môn (Hard skills) và Kỹ năng mềm (Soft skills), được thực hiện dựa trên quy trình:

Growth Framework - VNese-01

Dựa vào kết quả Growth Framework, vai trò và vị trí của bạn trong team (Squad Lead, Mentor…), lương của bạn sẽ được tính theo công thức riêng của Silicon Straits.Posted by

on October 28, 2016

in

Comments

Follow us for more later

or subscribe with