UI Document do mình tổng hợp từ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình thực hiện các project tại Silicon Straits Saigon. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn UI/UX Designer, Mobile Developer, đặc biệt là những ai muốn tìm hiểu công việc của một UI Designer từ những bước đầu.

Nội dung UI Document được mình viết ngắn gọn dưới dạng slide, chắt lọc những thông tin cơ bản và tập trung nhất. Tài liệu có sử dụng một vài thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, tiếng lóng được Designer và Developer sử dụng hàng ngày nên đừng ngạc nhiên nếu đôi chỗ xài chung tiếng Anh và tiếng Việt.

*Lưu ý: Tất cả thông tin trong slide UI Document được tổng hợp từ kinh nghiệm cá nhân của Tú Bùi. Nếu bạn có bất kì góp ý hay câu hỏi nào hãy liên hệ với mình qua email [email protected].

SSS Full-stack Engineer

Love Silicon Straits and want to know more about our company culture, working environment or job vacancies?
Find out more at careers.siliconstraits.vn.

Silicon Straits
Be Challenged. Be Inspired. Be Different.


Published by Tú Bùi

da mỏng mỡ dày mắt hí theo hình sin