Sử dụng Arduino viết game chơi “Xếp hình”

Vẽ hình bằng mắt

Đọc thêm ở đây

Xe điều khiển từ xa bằng iPhone tự động tránh vật cản và gửi dữ liệu về iPhone

Đọc thêm ở đây

 Thùng rác tự động kết hợp với Kinect

Giúp người mù biết đường đi

Đọc thêm ở đây

 Robot leo cây

Đọc thêm ở đây

 Đèn LED chạy chữ

Đọc thêm ở đây

Trái bí tự động phát ra lửa cho ngày Haloween

Đọc thêm ở đây

Xe chở vật nặng

Đọc thêm ở đây

Máy thổi bong bóng tự động

Đọc thêm ở đây

Một ban nhạc bằng Arduino

Đọc thêm ở đây

SSS Full-stack Engineer

Love Silicon Straits and want to know more about our company culture, working environment or job vacancies?
Find out more at careers.siliconstraits.vn.

Silicon Straits
Be Challenged. Be Inspired. Be Different.


Published by Duy Thanh

A Very Fresh Growth Hacker Collide in a little of everything related to Inbound marketing from building content, utilising social media tools or chit-chatting with code.