Hướng dẫn các bước cơ bản tạo một chiến dịch quảng cáo trên Google Adwords (Phần 2)

Tiếp nối bài Hướng dẫn các bước cơ bản tạo một chiến dịch quảng cáo trên Google Adwords (Phần 1), sau khi đã xong phần thiết lập tổng quan, bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cấu trúc một chiến dịch quảng cáo Adwords – phần đóng vai trò quan trọng quyết định […]

Hướng dẫn các bước cơ bản tạo một chiến dịch quảng cáo trên Google Adwords (Phần 1)

* Phần 1: Thiết lập tổng quan cho chiến dịch quảng cáo 1. Đăng nhập tài khoản Google Adwords https://adwords.google.com Với những tài khoản mới set up, giao diện để tạo một chiến dịch quảng cáo mới sẽ hiển thị như hình dưới đây: Click |Create your first campaign| để bắt đầu.   2. Campaign […]