Copy lại từ post trên Facebook nhân dịp cuối năm cũ và bắt đầu năm mới Giáp Ngọ để lưu lại một vài điểm “thú vị” của team Pirates tại Silicon Straits Saigon trong gần 1 năm qua.

(Bài viết chỉ mang tính chất lưu giữ kỷ niệm và tự sướng những ngày cuối năm)

SSS Full-stack Engineer

Love Silicon Straits and want to know more about our company culture, working environment or job vacancies?
Find out more at careers.siliconstraits.vn.

Silicon Straits
Be Challenged. Be Inspired. Be Different.


Published by Bui Hai An

Co-Founder and Digital Technologist @ Silicon Straits Saigon.