We’re looking for Product Management Intern

Who we are At Silicon Straits our overarching motto is great people, great products, great companies. We believe one leads to another and none of them can be achieved in isolation. We look at interesting problems and opportunities from all over Vietnam, Singapore, Indonesia and other parts of the world and then, either alone or […]

Silicon Straits is looking for Product Manager

Who we are At Silicon Straits our overarching motto is great people, great products, great companies. We believe one leads to another and none of them can be achieved in isolation. We look at interesting problems and opportunities from all over Vietnam, Singapore, Indonesia and other parts of the world and then, either alone or […]

Công việc của một Product Manager

Product Manager (Người quản lý sản phẩm – PM) là một trong những công việc khó định nghĩa nhất trong bất kỳ tổ chức nào, bởi mỗi công ty có một kiểu định nghĩa khác nhau. Nhiều người nghĩ rằng, công việc của một PM sẽ liên quan đến những việc (lĩnh vực) sau: Viết code […]

Liệu bạn có sở hữu tư duy của một người quản lý?

Julie Long là senior developer của một công ty phần mềm. Hiệu quả công việc của cô được sếp đánh giá rất cao. Cô đã rất phấn khích về cơ hội được thăng chức lên vị trí quản lý khi được yêu cầu hướng dẫn một nhóm ba bạn junior developer cho một dự án. Nhưng […]

Silicon Straits is hiring Venture Builder

Who we are… …at Silicon Straits Saigon, we build impactful products for businesses in South East Asia and worldwide! We have been working with many different stakeholders and have delivered over 100 projects successfully since starting our journey. Over the years, we have been exposed to a number of unique opportunities building hard- and software […]

5 trạng thái của UI và Quy trình làm việc mới của SpaceWalker

Làm thế nào để quá trình thiết kế một sản phẩm không xảy ra quá nhiều biến cố dẫn đến phải thay đổi thiết kế ban đầu và kéo theo những thiết kế khác? Làm thế nào để developers có thể làm việc ăn ý với UI/UX designers? Làm thế nào để việc thiết kế […]