Transition to iOS 7, what this means for non-developers

As an iOS developer myself, up until the official launch I still had doubts about what it really means to transition from iOS 5/6 to the new iOS 7. This blog post is an attempt to consolidate the important changes that are relevant to non-developers, such as designers, business folks and anyone who wants to […]

Quản lý code với git

Giới thiệu chung Là một developer, có lẽ các bạn không lạ gì với khái niệm “thùng chứa”, “quản lý version”, “repository”. Trước đây tôi đã từng có dịp sử dụng qua SVN nhưng giờ đây khi sử dụng git tôi cảm thấy yêu thích cách làm việc của nó hơn. Và cũng không phải […]