Làm sao để developer và tester trở thành bạn tốt của nhau?

Đôi khi developer và tester cãi nhau về lỗi của ứng dụng, và có rất nhiều nguyên do cho chuyện đó: hiểu lầm giữa hai bên, lỗi đó không phải do code, tester báo lỗi sai, v.v… Việc này gây mất đoàn kết trong nội bộ và ảnh hưởng đến công việc chung của cả […]