Nhật ký [email protected]@th0n 2014 – Bật đèn có thưởng!

Chỉ vì muốn ngắm những chiếc bóng đèn được bật sáng một cách “không bình thường” – đề bài của cuộc thi [email protected]@th0n 2014 mà 2 ngày liền ham hố trụ lại công ty đến hơn 10 rưỡi tối. Mọi người tham gia, dù là thi hay test đề cũng đều hết sức tập trung […]