Logcat on Eclipse: Best practices in Android Developement

Làm gì nếu bạn không biết crash xảy ra ở vị trí nào trong code? Chắc hẳn là bất cứ bạn Android dev nào cũng đã từng gặp crash khi phát triển app đúng không nào?! Nếu các bạn dùng Eclipse để phát triển app, thì Eclipse sẽ báo ngay cho các bạn biết vị […]