ATTableView – Đơn giản hoá việc sử dụng UITableView trong lập trình iOS

Nếu từng sử dụng qua UITableView khi phát triển ứng dụng trên iOS. Bạn sẽ thấy nó rất rườm rà: phải lập đi lập lại việc hiện thực các phương thức của UITableViewDatasource và UITableViewDelegate, cũng như khá là khó khăn trong việc xử lý nhiều loại UITableViewCells trong cùng một TableView. ATTableView là một […]

Dùng Swift Extensions như thế nào?

Như chúng ta đã biết (cũng như dành cho những ai chưa biết), Swift là ngôn ngữ lập trình mới được Apple phát triển trong 4 năm, bây giờ đã lên tới version 2.0 rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về một kỹ thuật khá là “bá” với Swift. Đó là Extensions. […]