Kiểm thử tự động ứng dụng iOS với Calabash

Giới thiệu về Calabash Calabash là một ứng dựng nguồn mở và miễn phí để kiểm thử tự động các ứng dụng di động. Nó là ứng dụng đa nền tảng hỗ trợ cả iOS và Android. Calabash bao gồm những thư viện cho phép tương tác với các native app và hybrid app giống […]

Kiểm thử tự động ứng dụng Android bằng Calabash

Giới thiệu về Calabash Calabash là một ứng dựng nguồn mở và miễn phí để kiểm thử tự động các ứng dụng di động. Nó là ứng dụng đa nền tảng và hỗ trợ cả iOS và Android. Calabash bao gồm những thư viện cho phép tương tác với các native app và hybrid app giống như […]