Contact Form 7 tích hợp với 3rd party API service

Bạn đã từng làm việc với WordPress và Contact Form 7? Nếu chưa, xin giải thích đôi chút: WordPress là một công cụ quản trị nội dung mạnh mẽ phát triển ban đầu từ một nền tảng web dùng cho blogger, những người thích viết nhật ký trên mạng. Tuy vậy, bạn phải cài thêm […]